Handlowo-magazynowe

Szkolenie praktyczne z elementami teorii dotyczącej obiegu dokumentów w procesie sprzedaży/zakupów oraz rozliczenia magazynowego. Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale sprzedaży lub magazynie z wykorzystaniem komputerowych systemów Symfonia Handel lub enova Handel.

Zajęcia odbywają się w tygodniu (2 x 4 godziny przez 3 tygodnie) lub w soboty (8 godzin przez 3 tygodnie).

Cena 450,00 zł.

 

W ramach 24 godzin edukacyjnych omówimy:

 • Zasady obsługi programu handlowo-magazynowego
 • Tworzenie nowych podmiotów
 • Dodawanie kontrahentów
 • Wprowadzanie faktur sprzedaży i zakupu
 • Zasady rozliczania przyjęć i wydań magazynowych
 • Wprowadzanie dokumentów magazynowych
 • Tworzenie powiązań między dokumentami
 • Rozliczanie faktur sprzedaży i zakupu
 • Rozliczanie kasy z pracownikami
 • Generowanie zamówień do dostawców
 • Generowanie zamówień od odbiorców
 • Wystawianie faktur zaliczkowych
 • Tworzenie wydruków dokumentów
 • Tworzenie zestawień sprzedażowych i zakupowych
 • Tworzenie zestawień magazynowych
 • Tworzenie raportów kasowych
 • Współpraca z programami księgowymi
 • Współpraca z MS Excel