Mała księgowość w praktyce

Szkolenie nakierowane jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu Ewidencjonowanego z wykorzystaniem jednego z systemów komputerowych – Symfonia Mała Księgowość lub enova Księga Podatkowa.

Zajęcia odbywają się w tygodniu (2 x 4 godziny przez 2 tygodnie) lub w soboty (8 godzin przez 2 tygodnie).

Cena 360,00 zł.

W ramach  16 godzin edukacyjnych omówimy:

Zasady obsługi programu

 • Tworzenie nowych podmiotów
 • Wprowadzanie właścicieli i ich udziałów
 • Wprowadzanie danych początkowych
 • Zasady ewidencjonowania różnych zdarzeń gospodarczych
 • Zasady rozliczania podatku VAT
 • Rozliczanie prywatnych pojazdów właścicieli i pracowników
 • Księgowanie amortyzacji środków trwałych oraz WNiP
 • Księgowanie wynagrodzeń
 • Obliczanie wyniku finansowego firmy
 • Tworzenie wydruków ksiąg i rejestrów
 • Generowanie deklaracji podatkowych
 • Tworzenie pozostałych wydruków i zestawień
 • Współpraca z MS Excel