Pełna księgowość w praktyce

Szkolenie nakierowane jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości (w tym księgowości) z wykorzystaniem jednego z systemów komputerowych – enova Księga Handlowa.

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

W ramach godzin edukacyjnych omówimy:

 • Zasady obsługi programu finansowo-księgowego
 • Tworzenie nowych podmiotów
 • Budowa i modyfikacje planu kont
 • Wprowadzanie danych początkowych do bilansu otwarcia
 • Zasady ewidencjonowania różnych zdarzeń gospodarczych
 • Zasady rozliczania podatku VAT
 • Rozliczanie kosztów w czasie
 • Rozliczanie kosztów produkcji
 • Księgowania równoległe
 • Księgowanie wynagrodzeń
 • Księgowanie zakupu i amortyzacji środków trwałych
 • Obliczanie wyniku finansowego firmy
 • Generowanie deklaracji podatkowych
 • Tworzenie wydruków i zestawień
 • Współpraca z MS Excel