Pełna księgowość w praktyce

Szkolenie nakierowane jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu rachunkowości (w tym księgowości) z wykorzystaniem jednego z systemów komputerowych – Symfonia Finanse i Księgowość lub enova Księga Handlowa.

Zajęcia odbywają się w tygodniu (2 x 4 godziny przez 4 tygodnie) lub w soboty (8 godzin przez 4 tygodnie).

Cena 540,00 zł.

W ramach 32 godzin edukacyjnych omówimy:

 • Zasady obsługi programu finansowo-księgowego
 • Tworzenie nowych podmiotów
 • Budowa i modyfikacje planu kont
 • Wprowadzanie danych początkowych do bilansu otwarcia
 • Zasady ewidencjonowania różnych zdarzeń gospodarczych
 • Zasady rozliczania podatku VAT
 • Rozliczanie kosztów w czasie
 • Rozliczanie kosztów produkcji
 • Księgowania równoległe
 • Księgowanie wynagrodzeń
 • Księgowanie zakupu i amortyzacji środków trwałych
 • Obliczanie wyniku finansowego firmy
 • Generowanie deklaracji podatkowych
 • Tworzenie wydruków i zestawień
 • Współpraca z MS Excel