Szkolenia BHP

Oferujemy wszystkie rodzaje szkoleń BHP:

 • Wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników,
 • Okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • Okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • Okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • Okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • Szkolenie praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,

Szkolenia wstępne obejmują:

 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy w zakresie BHP,
 • Odpowiedzialność w przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP,
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia na jakie pracownik jest narażony w zakładzie pracy,
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie wystąpienia pożaru, zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia okresowe obejmują m.in.:

 • Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących zespołem pracowników (dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, urzędami, zakładami prywatnymi, spółkami i innych osób kierujących pracownikami)
 • Szkolenia dla pracodawców pełniących zadania służby BHP w swoim zakładzie pracy
 • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych ( w szczególności dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, projektantów)
 • Szkolenia dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych (w tym dla pracowników przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników służby zdrowia, szkół oraz innych placówek oświatowo-szkoleniowych, jednostek naukowo-badawczych)
 • Szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych
 • Szkolenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.